playlist karaoke

The Sound of Silence (Simon and Garfunkel Cov.. - text, překlad

Hello darkness, my old friend,
I've come to talk with you again,
Because a vision softly creeping,
Left its seeds while I was sleeping,
And the vision that was planted in my brain
Still remains
Within the sound of silence.

In restless dreams I walked alone
Narrow streets of cobblestone,
'Neath the halo of a street lamp,
I turned my collar to the cold and damp
When my eyes were stabbed by the flash of
a neon light
That split the night
And touched the sound of silence.

And in the naked light I saw
Ten thousand people, maybe more.
People talking without speaking,
People hearing without listening,
People writing songs that voices never share
And no one dared
Disturb the sound of silence.

"Fools"; said I,"You do not know
Silence like a cancer grows.
Hear my words that I might teach you,
Take my arms that I might reach you.";
But my words like silent raindrops fell,
And echoed
In the wells of silence

And the people bowed and prayed
To the neon god they made.
And the sign flashed out its warning,
In the words that it was forming.
And the signs said, The words of the prophets
are written on the subway walls
And tenement halls.
And whisper'd in the sounds of silence.

Text přidal DevilDan

Text opravil Megas

Video přidal Marrbor

Ahoj, temnoto, můj starý příteli
Přišel jsem si s tebou opět promluvit
Protože se ta vize tiše plíží
Nechala tu svá semena, zatímco jsem spal
A ta vize, která byla zaseta v mé hlavě
Stále zůstává
Za zvuku ticha

V neklidných snech jsem se sám procházel
úzkými dlážděnými uličkami
pod září pouliční lampy
Límcem jsem se chránil před zimou a deštěm,
Právě když mé oči probodl záblesk
neonového světla,
které protnulo noc
A dotklo se zvuku ticha

A v čistém světle jsem viděl
deset tisíc lidí, možná víc
Lidé mluvící beze slov
Lidé slyšící bez naslouchání
Lidé píšící písně, které nikdo nikdy nezazpívá
A nikdo se neodvážil
narušit zvuk ticha

„Hlupáci“, řekl jsem, „Vy nevíte,
že ticho roste jako rakovina
Slyšte má slova, jimiž vás možná poučím
Vezměte mé ruce, jimiž na vás možná dosáhnu.“
Ale má slova dopadla stejně jako tiché dešťové kapky
A odrážela se
ve studně ticha

A lidé se klaněli a modlili
k neonovému Bohu, jehož si vytvořili.
A to znamení probleskovalo alarmujíc
slovy, které tvořilo.
A to znamení říkalo, „Slova proroků jsou napsána na stěnách podchodů
a činžovních hal.
A jsou šeptána za zvuku ticha"

Překlad přidal DevilDan

Překlad opravil Marrbor

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.