playlist

Gateways - text, překlad

The core principle of freedom
Is the only notion to obey
The door will unlock our evolution and sin
Bringing new way
The rebirth is near completion
As we slowly awaken from slumber

As we slowly awaken from slumber

The men break this and the spirit ends
(Gateways)
When the gift is once again enchained
(Gateways)
No rules or restraint on our dark planet
(Gateways)
When the ancient future is reclaimed
(Gateways)

No rules or restraint on our dark planet (Gateways)
When the ancient future is reclaimed (Gateways)

It is all there for the eyes that can see
The blind ones will always suffer in secrecy
For it is the omen of what lies submerged
Untouched within us

The core principle of freedom
Is the only notion to obey
The door will unlock our evolution and sin
Bringing new way
The rebirth is near completion
As we slowly awaken from slumber
To receive the light that shines in darkness
The light that shines forever more

Forever more

Be the broken or the breaker
Be the giver or the undertaker
Unlock and open the doors
Be the healer or the breaker
The keys are in your hands
Realize you are your own sole creator
Of your own master plan

Text přidal Rhobar

Text opravil S3NdR0

Videa přidali Rhobar, zeroflag

Základný princíp slobody
Je jediná myšlienka, ktorú treba poslúchnuť
Dvere otvoria našu evolúciu a hriech
Prinesú novú cestu
Znovuzrodenie je skoro dokončené
Ako sa pomalý prebúdzame z driemot

Ako sa pomalý prebúdzame z driemot

Človek trhá a duch zaniká
(Cesty bránou)
Keď je dar znova raz spútaný
(Cesty bránou)
Žiadne pravidlá ani obmedzenia na našej temnej planéte
(Cesty bránou)
Keď stredoveká budúcnosť je navrátená
(Cesty bránou)

Žiadne pravidlá ani obmedzenia na našej temnej planéte (Cesty bránou)
Keď stredoveká budúcnosť je navrátená (Cesty bránou)

Je tu všetko pre oči, ktoré dokážu vidieť
Slepí budú navždy trpieť v tajnosti
Predzvesť leží ponorená
Nedotknutá vnútri nás

Základný princíp slobody
Je jediná myšlienka, ktorú treba poslúchnuť
Dvere otvoria našu evolúciu a hriech
Prinesú novú cestu
Znovuzrodenie je skoro dokončené
Ako sa pomalý prebúdzame z driemot
Aby sme prijali svetlo čo žiari v temnote
Svetlo čo svieti navždy

Navždy

Buď zlomený alebo lámateľ
Buď dávajúci alebo berúci
Odomkni a otvor dvere
Buď liečiteľ alebo lámajúci
Kľúče sú v tvojich rukách
Uvedom si, že si svoj vlastný jediný tvorca
Svojho vlastného majstrovského plánu

Překlad přidal S3NdR0

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.