playlist karaoke

Hallelujah - text, překlad

I heard there was a secret chord
That David played and it pleased the Lord
But you don't really care for music, do you ?
Well goes like this... the fourth, the fifth
The minor fall and the major lift,
The baffled King composing Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

Your faith was strong but you needed proof
You saw her bathing on the roof
Her beauty at the moonlight overthrew ya

She tied you to her kitchen chair
She broke your throne
And she cut your hair
And from your lips she drew the Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

Maybe there's a God above
And all I´ve ever learned from love
Was how to shoot somebody who outdrew ya
And it's not a cry that you hear at night
it's not someone who's seen the light
it's a cold and it's a broken Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

Text přidal superhrdina

Text opravila misickaj

Videa přidala LucySnow

Slyšel jsem o tajném akordu,
který David zahrál a to potěšilo Boha
Ale tebe moc hudba nezajímá, viď?
Je to takhle: kvarta, kvinta,
poklesnutí v moll, zdvih v dur
Bezradný král skládá Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

Tvá víra byla pevná, ale potřeboval jsi důkaz
Viděl jsi ji koupat se na střeše
její krása v měsíčním svitu tě svrhla

Přivázala tě ke své kuchyňské židli
Zničila tvůj trůn
ostříhala ti vlasy
a z tvých rtů vyloudila Hallelujah

Hallelujah,Hallelujah
Hallelujah,Hallelujah

Možná Bůh je nahoře
a vše, co jsem se naučil od lásky
bylo, jak zastřelit někoho, kdo tasí zbraň rychleji než ty
a to není pláč co slyšíš v noci
to není někdo, kdo viděl světlo
je to studené a je to zlomené Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah

Překlad přidala Lucie/e

Překlad opravila DrakulkaCZ


Přihlášení

Registrovat se

Heartbreak On Hold

Alexandra Burketexty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.