playlist

Deep Down - text

Deep down I love baby
Deep down deep down way down
Way down I love you baby
Way down deep down deep deep down
Deep down deep down
Deep down deep deep down
Deep down I love you baby way down
Way down I know I love you baby way down
Way way way down way down deep down
Deep deep down
Deep down
Deep down
Deep down deep down I love you baby
Way down way down way down way down


Deep down
Deep down
Deep down
Deep down
Deep down I love you baby way down
Way down way down
Way down
I love you baby
Yea I love you baby way down
Deep down
Deep down I know I love you baby
Deep down
Deep down
Deep down
Down down down down down
Deep down
Deep down
Deep deep deep down
Deep down
Deep down
Deep deep down I love you baby
Deep down
Deep down I love you baby
Deep down
Deep down deep deep down
Way down way down
Way down deep down
Deep deep deep

Deep down
Deep down I love you baby
Deep down
Deep down I love you baby
Deep down
Deep down deep down
Deep down deep down
Baby deep down I love you baby deep down
Deep down I love you baby deep down
Deep down
Yea


Deep down
Deep down
Deep down
Deep down
Deep down
Deep down
Deep down
Deep down I love you baby deep down
Deep down I love you baby deep down

Deep down
Deep down
Deep down
Down down down down down down deep
Down deep down deep
Deep deep deep deep

Down deep deep down baby down deep
Deep low
Low
Low
Low
Low down low down
Low down low down baby low down
Low down baby low down
Deep deep deep deep


Deep down I love you baby deep down
Deep down I love you baby deep down
Deep down
Deep down
Deep deep deep
Deep down
Deep down

Deep down
Deep deep deep deep down deep down
I love you baby deep down
Yea yea yea
Yea yea yea
Yea

Deep down
Deep down
Deep down
Deep down
Deep down
Deep down
Deep down I love you baby deep down
Deep down
Deep down
Deep down
Deep down
Deep down
Deep down baby I love you deep down
Deep down I know I love you baby deep down
Deep down deep down

Text přidala rozkovaka

Video přidala rozkovaka


Přihlášení

Registrovat se

Into The Blues

Joan Armatradingtexty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.