playlist

Deadcrush - text, překlad

Extraordinarily pretty teeth
Beauty lingers out of reach
You're my DC oh Lee, oh
Man Ray went cray cray over you
Capturing but never captured
You're my DC oh Lee, oh


Swim low
In a backyard in the night
Sample
Put it there, get the money
In the back of a Volvo car
Sample
Hold up
Pay up, sign up LA


Anna Bolina
Maid of honour
Not your sister, fearful temper
You're my DC oh Anna, oh
Unknown artist
Took your likeness
Henry Tudor left you lifeless
You're my DC oh Anna, oh


Keepa, keepa, keepa, keep me damn down
Let it low
Let me know where you go
Papa, papa, papa
Get me down
Deep deep down
Pablo let me know

If you don't have the ace of hearts
My dear, you're a lost man
Falcon for you Anna from the left arm of the falconer
Anna, Anna, Anna, Anna L'Arlésienne


Swim low
In the backyard in the night
Sample
Put it there, get the money
In the back of a Volvo car
Sample
Hold over
Pay up, sign up LA

Text přidala Teva

Video přidal vikr0t

Neobyčejně krásné zuby
Krása, která je mimo dosah
Jsi má DC* ó Lee, ó
Man Ray byl blázen do tebe
Zachycujicí ale nikdy zachycená
Jsi má DC ó Lee, ó


Plavat nízko
na dvorku v noci
Vzorek
dej ho tám, získej peníze
V zádní částí Volva
Vzorek
Drž,
Spál, zaregistruj LA


Anna Bolina
Dvorní dáma
Ne tvá sestra, strašný temperament
Jsi má DC ó Anna, ó
Neznámý malíř
zachytil tvou podobu
Jindřich Tudor nechal tě života
Jsi má DC ó Anna, ó


Drž, drž, drž, drž mě při zemi
Nech to padát
Dej mi vědět kám jsi šla
Papa, papa, papa
Pusť mě k vodě
Hluboko hluboko dolů
Pablo dej mi vědět

Pokud nemáš srdcové eso,
má drahá, jsi ztrácený člověk
Sokol pro tebe, Anno, z levé paže sokolníka
Anna, Anna, Anna, Anna L'Arlésienne**Plavat nízko
na dvorku v noci
Vzorek
dej ho tám, získej peníze
V zádní částí Volva
Vzorek
Drž,
Spál, zaregistruj LA

*DC - deadcrush
** z fran. "neviditelná postava". Postava, která je např. v díle neustále popisovaná ale není nikdy představená publiku.

Překlad přidala Cal

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.