playlist

Thank You, Pain. - text, překlad

So, lowly criminal,
please tell me, how do you plead?
Now, honorable judges, ladies, gentlemen of the jury, please allow me to present my case...

Ha!
What case can you possibly present to rip a man from his family, faith, and friends?
Defense?
Listen before you convict, you see,
I never did intend to ruin anything!

Intent is a guilty conscience's white flag against pride, so I find you guilty of the crimes.
I know, although i don't believe it's not only my afterlife I bereave.

Appeals will be denied!
The line of duty calls for enforcement of laws, so you're our property now.
Intelligence has failed you somehow.
Oh, what a shame you play this game!

Through senses, what can we explain?
Not joy, not guilt, not pain.
Is love the same?
This senseless argument in vain erodes my sense of shame.
Who's to blame?
Thank you, Pain!
(for crippling my body)
God bless Suffering!
Thank you , Pain!
(for freeing my brain)

For preventing me from returning to the source again.
So it shall be!
Now do you see the error of your ways?
Of Rats and Men you speak, standing up tall but you are weak.
A smiling thief.
We are all murderers, you see,
but you let taboo human chemistry blind your needs.
Live is greed!
Logic won't concede.
THink about the statistics you feed.
Think before you plead.

Through senses, what can we explain?
Not joy, not fear, not pain.
Is love the same?
This reckless argument in vain erodes my sense of shame.
Who's to blame?

Text přidala MissH

Video přidala MissH

Tak, pokorný zločinče,
prosím povězte mi, jak se hájíte?
Nyní, ctnostná poroto, dámy, pánové z ní,
prosím dovolte mi předvést svůj případ...

Ha!
Jaký případ můžete předvést, aniž byste odtrhl člověka od jeho rodiny, víry a přátel?
Obhajoba?
Poslouchejte, než konáte, vidíte
Nikdy jsem neměl v úmyslu cokoliv zruinovat!

Účel je vina svědomí, bílá vlajka proti páše, tak vás shledávám vinným ze zločinů.
Vím, ačkoli nevěřím, že je to jen můj život, jehož se zbavuji.

Námitky budou zamítnuty!
Tlak povinnosti volá po zásahu zákonů, jste nyní v našem vlastnictví.
Inteligence vás nějak opustila.
Ach, jaká ostuda hrát tuto hru!

Skrze pocity, co můžem' vysvětlit?
Ani potěšení, ani vinu, ani bolest.
Je láska stejná?
Ty bezcitné argumenty zbytečně ničí můj pocit viny.
Kdo je na vině?
Děkuji ti, Bolesti!
(žes zmrzačila mé tělo)
Bůh žehnej Utrpení!
Děkuji ti, Bolesti!
(žes osvobodila můj mozek)

Že mi zabraňuješ znovu se vrátit ke zdroji.
Tak to bude!
Nyní vidíte chyby vaší cesty?
Mluvíte o lidech a krysách, stojíte hrdě, ale jste slabý.
Usmívající se zloděj.
Jsme všichni vrazi, vidíte,
ale vy necháváte tabuizovaný chemický průmysl oslepit vaše potřeby.
Život je chamtivý!
Logika nebude uznána.
Mysli na statistiku, jíž krmíš.
Mysli, než se začneš hájit.

Skrze pocity, co můžem' vysvětlovat?
Ani potěšení, ani vinu, ani bolest.
Je láska stejná?
Ty bezcitné argumenty zbytečně ničí můj pocit viny.
Kdo je na vině?

Překlad přidala MissH

Překlad opravil Ghort

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.